Externe vertrouwenspersonen voor organisaties in de zorg, het onderwijs en de culturele sector
 


Ongewenste omgang? Schending van integriteit?

De arbowetgeving stelt duidelijke regels voor een veilige werkomgeving. Elke werkgever dient deze regels toe te passen en medewerkers dienen van dit beleid op de hoogte te zijn. De praktijk laat echter zien dat ondanks de regels medewerkers regelmatig geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld, waaronder intimidatie. Ook kunnen medewerkers betrokken zijn bij, of getuige zijn van schending van integriteit die schadelijk is voor de organisatie en de samenleving.

Naast een zorgvuldige uitvoering van de arbowetgeving wordt door de inspectie die toeziet op de naleving hiervan, dringend aanbevolen om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon stelt hem of haar in staat elke klacht of melding in vertrouwen met de melder te bespreken en samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn om met de klacht om te gaan.

Via Traiectum is aangesloten bij de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVVV) en werkt onafhankelijk op basis van een overeenkomst vooraf, met vaste protocollen en vaste tarieven.

Via Traiectum is actief in de provincie Utrecht.
Neem voor meer informatie graag contact op met Erik Uitenbogaard - LVV-registervertrouwenspersoon.


Via Traiectum
Park Arenberg 94, 3731EV De Bilt (kaart)
telefoon: 0615633552
email: post@viatraiectum.nl

 Lidnummer 102403 Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen